Suwayi ang imong IPv6 nga konektibidad.

Kinahanglan ang JavaScript

Kini nga site nanginahanglan ug JavaScript, apil na ang abilidad nga mobira ug mga cross-site ng iskrip, para mabuhat ang pagsuway.

Kung kini nga mensahe dili mawala, nagpasabot kini nga gipahunong na ang JavaScript, posibleng gamit ang usa ka plugin o ekstensyon sa imong browser o pag-usab sa setting sa browser.

Nagagamit ba ka ug NoScript?

Kung gamiton mo kining Firefox nga add-on, kinahanglanon mong "Kasamtangang tugutan kini nga pahina". Kinahanglanon nimong buhatan kini kaduha para mogana ang tanan. Sa laing paagi, ayaw padagana ang NoScript hangtod nga mahuman ka na ani nga site.

Pwedeng pilion mo na lang nga tan-awn ang simple nga pagsuway, nga maghatag kanimo ug paspas nga pasa/palpak para sa IPv4, IPv4+IPv6, ug IPv6. Bisan pa, magahatag lang kini ug gamay nga diyagnostikang impormasyon.

spinning image

 

Copyright (C) 2010, 2024 Jason Fesler. Tanang mga katungdanan gireserba. Version 1.1.985 (f4b15ee)
Mga samin | Ginikanan | Email -   - Mga Atribusyon | Debug | ceb_PH 89.50%
Samin kini sa test-ipv6.com. Ang mga pananaw nga gilahad diri pwedeng o dili pwedeng nagpakita sa mga pananaw sa tag-iya sa samin.