Δοκιμάστε την IPv6 συνδεσιμότητά σας.

Απαιτείται JavaScript

Η JavaScript και η χρήση cross-site scripts είναι προαπαιτούμενα για την πραγματοποίηση δοκιμών από αυτή τη σελίδα.

Η παραμονή αυτού του μηνύματος σημαίνει ότι η JavaScript έχει απενεργοποιηθεί, είτε από κάποιο plugin/extension του φυλλομετρητή σας, ή στις ρυθμίσεις του.

Χρησιμοποιείτε NoScript?

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το FireFox add-on, τότε θα πρέπει να προβείτε στο "Temporarily allow all this page". Θα πρέπει να το επαναλάβετε αυτό δύο φορές ώστε όλα να λειτουργούν σωστά. Εναλλακτικά, απενεργοποιείστε ολοκληρωτικά το NoScript ώσπου να ολοκληρώσετε τη δουλειά σας σε αυτή τη σελίδα.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να δείτε την απλή δοκιμή, η οποία παρουσιάζει εν συντομία επιτυχίες/αποτυχίες για το IPv4, IPv4+IPv6 και IPv6. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν θα είναι πολύ διαγνωστικές.

spinning image

 

Copyright (C) 2010, 2024 Jason Fesler. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Version 1.1.986 (41eb46a)
Καθρέφτες | Πηγή | Email -   - Attributions | Debug | el_GR 26.53%
This is a mirror of test-ipv6.com. The views expressed here may or may not reflect the views of the mirror owner.