Testoni lidhjen IPv6.

JavaScript e Nevojshme

JavaScript dhe mundësia e shkarkimit cross-site scripts është e nevojshme që ky site të mundet të realizojë testimin.

Ekzistenca e këtij mesazhi nënkupton se JavaScript është ç'aktivizuar nga ndonjë plugin ose extension i browser-it ose nga vetë përdoruesi i tij.

Përdorni NoScript?

Në qoftë se përdorni këtë Firefox add-on, atëherë duhet të "Temporarily allow all this page". Do duhet ta bëni këtë dy herë që gjithçka të punojë saktë. Përndryshe, ç'aktivizoni komplet NoScript derisa të përfundoni së punuari në këtë site.

Si alternative mund të zgjidhni testin e thjeshtë, i cili do t'ju paraqesë një përmbledhje suksesi/dështimi për IPv4, IPv4+IPv6 dhe IPv6. Megjithatë, ky informacion nuk do të jetë shumë diagnostikues.

spinning image

 

Copyright (C) 2010, 2024 Jason Fesler. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Version 1.1.986 (41eb46a)
Shabllone | Burimi | Email -   - Attributions | Debug | sq_AL 35.13%
This is a mirror of test-ipv6.com. The views expressed here may or may not reflect the views of the mirror owner.